Projecten"Soms is het niet het licht, maar zijn het de schaduwen die je helpen om de dingen beter te zien"

Olaf Hoenson

2008 Gelijke kansen voor Migrantenkinderen


Totdat de beoogd projectleider Tinneke Beirens beschikbaar was, heb ik DWARS in de steigers gezet (van november 2008 tot februari 2009). Een academische werkplaats gesubsidieerd door ZonMw, om te bevorderen dat migrantenkinderen gelijke kansen krijgen. DWARS: Diversiteit vraagt om kennis en vakmanschap bij het jeugdbeleid in de Werkplaats voor Academische samenwerking in de Rotterdamse Stadsregio. Zowel onderzoeksorganisaties, praktijkorganisaties, hogescholen als migranten-organisaties werken samen en ... hanteren ze uiteraard een dwarse aanpak! Mijn opdrachtgevers waren Frouwkje de Waart (GGD Rotterdam) en Hein Raat (Erasmus MC). Zie www.samendwars.nl voor de ontwikkelingen.