Projecten"Het deed me goed om te ervaren hoe veelzijdig ze is. Lausanne is een verbindende persoon. "

Jan Galesloot, opdrachtgever Mozaïek

2013 reflectiebijeenkomsten Relief


Relief heeft een eigen methodiek ontwikkeld om zorgprofessionals vanuit een zorgvisie te laten reflecteren op de door hen geleverde zorg. Ik observeerde veel en diverse zorgsituaties en beschreef aan de hand hiervan vrijwel letterlijk de interactie tussen de client en zorgverlener. Het complete zorgteam kreeg in een bijeenkomst deze fragmenten te lezen. Daarna werd hen gevraagd wat zij goed vonden aan de zorg, en wat zij er zelf aan zouden willen verbeteren. Onder begeleiding van een coach werkten de teams aan een verbeterplan. Een hele verrijkende werkwijze!