Projecten"Wie kijkt er door mijn ogen... "

Tagore

2012 Storytelling CJG Rijnmond


Na de inrichting van het CJG Rijnmond, ontstond na twee jaar de behoefte om te bekijken hoe de organisatie er voor stond: wat ervaren medewerkers in verschillende functies en van verschillende centra in het gebied, wat gaat goed en waar lopen zij tegen aan? Een ronde van 25 gesprekken leverde 60 inzichtgevende verhalen op. Deze set verhalen representeerde de hele organisatie: onder meer kinderartsen, baliemedewerkers, beleidsmedewerkers, directie, verpleegkundigen, psychologen, managers en facilitair medewerkers. De resultaten hebben oa. gediend als aanvulling op het medewerkertevredenheidsonderzoek. Wie luistert, die leert!