Projecten"Soms is het niet het licht, maar zijn het de schaduwen die je helpen om de dingen beter te zien"

Olaf Hoenson

2012 Participerende observatie van de Zorgrelatie


In opdracht van Reliëf, bracht ik in oktober 2012 verschillende dagdelen door in een verzorgingshuis. Het doel was als observant, korte beelden te beschrijven van allerlei kenmerkende situaties die zich in de relatie tussen bewoner en verzorgende voordoen. Een intensief, verrijkende ervaring om weer eens zo dichtbij de praktijk te zijn. Dichterbij kan niet!
Vele situaties - van ontroerend liefdevolle tot ook tenenkrommende - nam ik waar. Een kunst om er representatieve beelden uit te selecteren en deze aan zorgteams te kunnen teruggeven, zodat zij er, onder begeleiding, op kunnen reflecteren. Een mooie manier om aan kwaliteit van zorg te werken, volledig vanuit de dagelijkse praktijk en de mensen die het werk doen! In 2013 krijgt deze methodiek vervolg.