Projecten"Soms is het niet het licht, maar zijn het de schaduwen die je helpen om de dingen beter te zien"

Olaf Hoenson

2012 Academische Werkplaats Dementie


Sinds 2008 werken De Zellingen, Hogeschool Rotterdam en het Van Kleef Instituut in een Academische Werkplaats samen om de samenhang in de zorg voor mensen met Dementie en hun mantelzorgers in Capelle en Krimpen aan den IJssel te verbeteren. Zij deden onderzoek en ontwikkelden verschillende interventies, zoals: kaartje met 10 tips voor de communicatie met mensen met dementie, kaartje met vroege signalen van dementie om mensen met dementie vroeftijdig op te kunnen sporen en ondersteunen en een hulpmiddel om er achter te komen wat de oorrzaak is van probleemgedrag van personen met dementie (de ABC s-methode).

ZonMw heeft als vervolg op deze eerste Academische Werkplaats vervolgsubsidie toegekend (2012 en 2013) om deze middelen breder te verspreiden, onder andere via ROC's (mbo opleidingen) en de samenwerking te verbreden met andere thuiszorgorganisaties, de gemeenten, zorgverzekeraar, ziekenhuizen, en clientvertegenwoordigers. Naast verbreding wordt gewerkt aan het onderzoeken van mogelijkheden om de samenwerking te bestendigen, ook wanneer de subsidie stopt.

Ik vervulde in de eerste fase, tijdelijk de rol van verbindingsmanager in de tweede Academische Werkplaats Dementie. Ik zette me in voor onderlinge bekendheid en samenwerking tussen de zorgketen Dementie en de Academische Werkplaats, voor de inrichting van een bredere samenwerkingsstructuur van de verschillende partijen. Bovenal bracht ik in kaart waar partijen als ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, casemanagers en gemeenten in deze regio behoeften aan hadden als het om dementiezorg gaat. Hierop zijn door Hogeschool Rotterdam projecten gestart waar studenten op ingezet worden. Ik ben benieuwd naar het vervolg en de uiteindelijke resultaten, want goede zorg, opvang en begeleiding van mensen met dementie en hun mantelzorgers is van groot belang!

ZonMw heeft middelen beschikbaar gesteld om op allerlei onderwerpen een academische werkplaats te starten. In oktober 2012 verscheen er een Mediator Special over.