Projecten"Lausanne is in staat de groep 'te lezen'. Ze is intelligent, analytisch en sensibel, en mensen tonen zich aan haar zoals ze zijn."

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

2012 Afronding Op Eigen Benen Vooruit!


Eerder in het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! (2009) mocht ik een film maken over het actieprogramma en de aanpak van ziekenhuizen en revalidatiecentra om de overstap van kinderzorg naar volwassenenzorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Die transitie is vaak nog niet goed georganiseerd, waardoor ouders en de jongeren onvoldoende voorbereid en klaar zijn om bijvoorbeeld zelfstandig op consult te gaan bij de arts.
Het actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! was er om de jongeren en de ouders, professionals en organisaties te ondersteunen bij het organiseren van de transitie. Na 5 jaar is dit actieprogramma op 15 mei 2012 afgerond met een succesvolle slotconferentie. Indrukwekkend wat de vele teams in heel Nederland allemaal hebben gedaan en bereikt om de transitiezorg te verbeteren. Ik heb bijgedragen aan het 'staartje' van het Actieprogramma door de toolkit te verbeteren en beschikbaar te maken via de website van Op Eigen Benen. We maakten een algemene Transitie Toolkit én een Transitie Toolkit specifiek voor jongeren met Diabetes Mellitus type 2.
De toolkit is zeer rijk gevuld met allerlei -zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde - instrumenten die alle ziekenhuizen, revalidatiecentra kunnen gebruiken in hun zorg voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Ik raad hen zeker aan de online transitie toolkits te benutten! 

In juni 2012 verdedigt Lector Transities in Zorg (Hogeschool Rotterdam) AnneLoes van Staa, initiatiefnemer en grote kracht achter het Actieprogramma Op Eigen Benen haar proefschift over dit belangwekkende onderwerp.∞