Projecten"Een schildpad weet meer van de wegen te vertellen dan een haas"

Kahlil Gibran

2011 Ontwikkeling Toolkit Wijkzorg


In de media horen en lezen we regelmatig over de veranderingen die thuiszorgorganisaties nastreven. Niet de taakgerichte, veelal onpersoonlijke zorg, maar zorg thuis door bekende zorgverleners in de wijk: wijkgerichte, samenhangende zorg.
Het Van Kleef Instituut heeft het initiatief genomen om wijkverpleegkundigen hierin te ondersteunen met een praktische toolkit. Ik mocht samen met het Van Kleef Instituut, wijkverpleegkundigen uit de praktijk en een gebruikerspanel, de tookit opzetten en vormgeven. De toolkit wordt nog aangevuld en blijft in ontwikkeling. Hoop dat de huidige tools tot inzicht en inspiratie dienen voor verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk.
In het septembernummer (nr 3, 2011) van LVW, het tijdschrift voor eerstelijnsverpleegkundigen, verscheen een artikel over de toolkit. Lees hier meer en bezoek vooral de toolkit eens op www.vankleefinstituut.nl.