Projecten"Een verhaal nodigt de luisteraar uit om in twee werelden tegelijk te zijn; die van de verteller en in zijn eigen wereld."

Stephen Denning

2011 Boek over Chronisch Zieken


Henk Rosendal, lector Chronisch zieken aan Hogeschool Leiden, nodigde mij rond de kerstvakantie uit, samen een nieuw HBO-leerboek te maken over integrale zorg aan Chronisch zieken. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Mijn idee is ook dat het heel zinvol is om nieuw en beeldend lesmateriaal te ontwikkelen, met het oog op de grote groepen chronisch zieken die gebruik willen maken van de eerstelijnsgezondheidszorg. We zijn op zoek naar Chronisch zieken die hieraan willen meewerken. Ken je iemand in je omgeving? Heb je iemand in behandeling waarvan je denkt dat deze persoon zijn verhaal wil delen en eventueel ook aan filmopnames wil meewerken? We horen graag! Mail naar: info@rvmo.nl.

Lees hier meer informatie over de opzet van het boek.