Projecten"Lausanne beschikt over goed repertoire om tot mensen door te dringen"

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

2010 Levensboek maken


Deel Je Leven van Pluspunt Rotterdam is een project waarin vrijwilligers in een periode van 3-4 maanden een levensboek maken met en voor een individuele oudere in Rotterdam. De ouderen die een levensboek heben gemaakt vormen vervolgens een vertelkring. Sinds oktober 2010 bezoek ik wekelijks Cor (83 jaar) en zijn vrouw (84 jaar). Cor heeft een prachtige stem en vertelt volop. Ik luister, vraag soms door, schrijf op en mag delen in de ervaringen van zijn leven. Ook een levensboek maken? Pluspunt kan nog vrijwilligers gebruiken! http://bit.ly/bJ0ApG