Projecten"Een verhaal nodigt de luisteraar uit om in twee werelden tegelijk te zijn; die van de verteller en in zijn eigen wereld."

Stephen Denning

2010 Mozaiek


Mozaïek is een huisartsenpraktijk in Hillesluis, Rotterdam Zuid. De praktijk richt zich op wijkbewoners en overige bezoekers met alle voorkomende klachten. Het vrij inloop spreekuur is een specialiteit van praktijk Mozaïek. Dagelijks is de praktijk vrij toegankelijk van 8.00 tot 10.00 uur, voor alle voorkomende vragen en medische condities. Patiënten wordt geholpen door praktijkondersteuners die nauw samenwerken met de huisarts. De praktijkondersteuner neemt de situatie op en betrekt altijd in tweede instantie de huisarts erbij.

Huisarts Jan Galesloot ziet met het oog op de aankomende verhuizing naar een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in de buurt, deze werkwijze graag beschreven en onderbouwd. Stichting Theia heeft hiervoor subsidie toegekend.

Om de voordelen van de huidige werkwijze van het Vrije Inloop Spreekuur beter te kunnen uitdragen en de kritische punten beter te kunnen bediscussiëren met relevante anderen, doe ik de komende drie maanden een onderzoek naar de huidige werkwijze, naar praktijkgegevens en naar de mening over het innovatieve spreekuurmodel onder verschillende betrokkenen en omstanders. De opdrachtgever Jan Galesloot en Toon Voorham, senior beleidsadviseur GGD RR en lector Hogeschool Rotterdam, ondersteunen het onderzoek.
Het doel is de kwaliteit en effectiviteit van zorg- en dienstverlening via de innovatieve werkwijze ‘Vrij Inloop Spreekuur’ aantoonbaar te maken en uiteindelijk de voordelen van deze werkwijze breder uit te dragen.

Ik zet mij graag in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de huisartsenpraktijk Mozaïek en van de eerstelijnszorg in Rotterdam Zuid.