Projecten"Lausanne beschikt over goed repertoire om tot mensen door te dringen"

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

2009 Coaching I Lab Gezond Rotterdam voor Jeugd


Het Innovation Lab van Hogeschool Rotterdam biedt studenten Pedagogiek, Verpleegkunde en SPH de kans om multidisciplinair enkele problemen in de praktijk grondig te verkennen en om samen met de opdrachtgever te werken aan een oplossing. In het Innovation Lab ‘Gezond Rotterdam voor Jeugd’ staan vragen van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) centraal, zoals: hoe kan de zorg laagdrempelig worden aangeboden? Ik coachte tijdens de afwezigheid van de Lector Eerstelijnszorg, de coördinator in de voortgang en opzet van het I Lab.
Op 11 mei 2010 heeft een Post-it®-dag plaatsgevonden in een innovatieve omgeving. 16 studenten en 4 docenten van 9 verschillende opleidingen hebben hun tanden gezet in twee weerbarstige en actuele vraagstukken voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Namelijk: …toekomstige ouders van het nog ongeboren kind. En: …aanbod voor jongeren van 12-23 jaar. Voor een impressie van de dag zie: http://www.youtube.com/watch?v=uhG_mHsVjbY ∞.