Projecten"Wie kijkt er door mijn ogen... "

Tagore

2010 Palliatieve zorg Kralingen-Crooswijk


De vraag naar palliatieve zorg neemt toe. Steeds meer patiënten willen thuis sterven. Om de gewenste zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders rond de patiënt van groot belang. In opdracht van de stichting Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) zijn de Hogeschool Rotterdam kenniskring Eerstelijnszorg, het Erasmus MC en het Integraal Kankercentrum Rotterdam in 2008 een onderzoek gestart naar hoe de kwaliteit van palliatieve zorg aan patiënten en hun naasten te verbeteren is. Ik interviewde een aantal patiënten in hun laatste levensfase om de ervaringen met palliatieve zorg te inventariseren. Ik bevroeg hen op informatievoorziening en ervaringen met de zorg van de wijkverpleegkundige en de huisarts, en de samenwerking tussen beide. Zomer 2010 ben ik voor ditzelfde onderzoek scriptiebegeleider van een hogeschoolstudent. Het onderzoek richt zich op elementen uit de implementatie van het zorgprogramma Palliatieve eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen-Crooswijk.