Projecten"Lausanne is een betrokken projectleider. Persoonlijk waar mogelijk, zakelijk waar nodig"

Rosemarie van Troost, Van Kleef Instituut

2010 Thuisgeven in Gelderland


Het programma Thuisgeven in Gelderland stimuleert en ondersteunt de tendens dat mensen zelf kiezen waar en hoe ze willen wonen. Hun wensen en behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg staan voorop. Sinds november 2009 is binnen dit programma van de provincie Gelderland begonnen met storytelling. The Story Connection heeft ongeveer 35 verhalen ‘gevangen’ van partners in de keten van wonen, welzijn en zorg en in een sessie met de opdrachtgever gedeeld. Voor de komende periode staan interviews met bewoners van Gelderland en cliënten van zorg gepland. Na de zomer worden enkele conferenties georganiseerd met de opdrachtgever en ambassadeurs van de verschillende ketenpartners. Samen met de programmaleider vanuit de provincie bereiden we de sessies voor en verbinden we mensen aan de missie van het programma met de storytelling-methodiek. Annet Scheringa van The Story Connection is mijn opdrachtgever.∞