Projecten"Lausanne beschikt over goed repertoire om tot mensen door te dringen"

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond