Mijn verhaal



"Het doel van wonderen is om ons te leren overal het wonderlijke te zien"

Augustinus van Hippo

Consultant bij Zenc


Consultant bij Zenc over e-overheid en innovatie in de zorg. Ik maakte er kennis met creatieve en indringende werkvormen om de lastendruk te verlichten die burgers ervaren. Onder andere De Kafkabrigade – iets dat ik graag verspreid zou zien in de eerstelijnszorg. Ik schreef samen met Zenc-collega Janine Van Niel een artikel ‘De Kafkabrigade, eerste hulp bij bureaucratisch onbehagen’ in het tijdschrift voor kwaliteitsmanagement Sigma. We beschreven de uitgangspunten, de werkwijze en enkele kafkaëske situaties die de Kafkabrigade succesvol heeft aangepakt.
Een hoogtepunt in mijn hele korte werktijd bij Zenc was het toepassen van storytelling bij gemeenteambtenaren. Om een dienstverleningsvisie vast te stellen en na te leven liet ik de ambtenaren vertellen over ‘de beste dienst die hen ooit verleend is’, over ‘de gemeentebalie in 2020’ en over ‘hoe een dierbaar persoon in hun omgeving idealiter aan een gemeenteproduct komt, zoals een straatfeestvergunning, een WMO-aanvraag of inschrijving in het geboorteregister’. In verhalen is alles mogelijk! ∞