Mijn verhaal"Soms is het niet het licht, maar zijn het de schaduwen die je helpen om de dingen beter te zien"

Olaf Hoenson

Projectleider Thuis Zorg Gevraagd! Hogeschool Rotterdam


Hoe kun je zorgen dat cliënten die van zorg thuis afhankelijk zijn, hulp krijgen op de tijdstippen die met hen zijn overeengekomen? En hoe kun je het aantal zorgverleners dat bij één cliënt achter de voordeur komt beperken? Dit waren de vragen die centraal stonden in het project ‘Thuis Zorg Gevraagd!; de logistiek van vraaggestuurd werken in de thuiszorg’. De kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam, voerde samen met het Van Kleef Instituut en verschillende zorgorganisaties in Zuid-Holland het verbeterproject uit. Ik vervulde met veel plezier de rol van projectleider. Meest enthousiast werd ik (en niet alleen ik) van de actieve inbreng en deelname van oudere cliënten in het verbeterproces en de werkconferenties. Het project is vervolgd met het project Wijkzorg Gevraagd!∞.