Mijn verhaal"Soms is het niet het licht, maar zijn het de schaduwen die je helpen om de dingen beter te zien"

Olaf Hoenson

In dienst bij ZonMw als programmasecretaris


Bij ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovaties, heb ik veel inzicht gekregen in beleidsontwikkeling, programmering van (fundamenteel) onderzoek en landelijke implementatie van verbeteringen in de gezondheidszorg. Daarnaast bood het werk (ik was secretaris bij het preventieprogramma) mij een goed overzicht van organisaties die zich in Nederland bezighouden met gezondheidsbevordering, zorg en welzijn. Het onvermijdelijke vele papierwerk dat samenhangt met een dergelijke semi-overheidsorganisatie, maakte dat ik na 5,5 jaar de stap naar buiten nam. Ik koos voor het hbo-onderwijs. Met ZonMw als organisatie heb ik nog contact, onder meer via ZonMwezen, een vereniging die jaarlijks een happening organiseert om het contact tussen ZonMw’ers en oud-medewerkers warm te houden. Het doel hiervan is niks meer of minder dan ontmoeten en plezier maken. Ik lever graag mijn bijdrage aan de organisatie ervan.