Mijn verhaal"Lausanne is in staat de groep 'te lezen'. Ze is intelligent, analytisch en sensibel, en mensen tonen zich aan haar zoals ze zijn."

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

Gevolgd door sociale gerontologie


Sociale gerontologie is een niet voor de hand liggende studiekeuze voor vrouwen van net twintig jaar. Voor mij was het meer dan logisch na het afronden van mijn hbo-opleiding Ergotherapie. Ik ging deeltijd studeren aan de faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen aan de VU in Amsterdam en daarnaast deeltijd werken als ergotherapeut op de afdeling Geriatrie in het Academisch Ziekenhuis St. Radboud. Ik werkte mee aan een onderzoek naar de ergotherapeutische behandeling van ouderen met cognitieve stoornissen, waar dr. Maud Graff inmiddels cum laude gepromoveerd is. Woon- en leefomstandigheden van ouderen, hun ontwikkelingsopgaven, vraagstukken rondom arbeidsmark, werken en leven van 65-plussers en zingevingsvragen: ik vond het simpelweg erg boeiend. Ik studeerde af op levensverhaalmethoden in de ouderenzorg en het ouderenwerk. Hierbij begeleid door Gert Leene. De scriptie was de basis voor publicatie van het boek De betekenis van Levensverhalen. ∞