Mijn verhaal"Lausanne beschikt over goed repertoire om tot mensen door te dringen"

Ton de Klerk, opdrachtgever GGD Rotterdam Rijnmond

Ouderen vormen een rode draad in mijn verhaal. Mijn oma was vaak aanwezig in ons gezin, ik ging ergotherapie studeren en sociale gerontologie. Hoe zorg je ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren? Hoe kunnen verhalen helpen zin te geven aan hun leven? Ik werkte daaraan bij onder meer een academisch ziekenhuis, hogescholen, zorgorganisaties en adviesbureau, maar ook als vrijwilliger in de stervensbegeleiding. Die ‘achterkant’ van het leven boeit mij. ∞


Van '73 tot nu